Anna Medium i Skåne

En vän till mig hade gått till ett medium för att få vägledning i Lund, och jag tyckte att det lät ganska spännande att vända sig till ett medium för vägledning, så även jag bestämde mig för att träffa detta medium. Jag gjorde då så att jag hörde av mig till Anna Medium i Skåne och nu har även jag träffat henne, och det var något som jag fick ut mycket av. Jag har alltid haft en öppenhet för att det kan finnas något som inte går att förklara vetenskapligt, som den “andra sidan”. Vi är så många som haft upplevelser i form av att vi känt en närvaro av dem som inte längre finns här i sina fysiska kroppar. Och jag och de flesta andra som haft upplevelser av det här slaget är verkligen vid våra sinnens fulla bruk och lider inte av psykisk sjukdom. Anna Medium i Skåne är ett utbildat medium, och hon får i sin tur råd och vägledning av de själar som befinner sig på andra sidan, och hon kan kommunicera med dem och få budskap och vägledning som hon vidarebefordrar till den klient som sökt hennes hjälp. Även om jag ibland kan känna en närvaro, så har jag inte alls den förmågan som Anna Medium i Skåne har, och med detta mediums hjälp så blir det begripligt vad de vill. Bland annat så fick jag budskap från min avlidna mamma, och även en hund som jag hade som barn kom igenom från andra sidan och talade om för mig att den hade det bra och bodde tillsammans med min mamma i ett flödande gudomligt ljus på andra sidan. Är det måhända så att ni är intresserade av sådan här vägledning i Lund med omnejd tycker jag att ni ska höra av er till Anna Medium i Skåne.